MESSE | Fredag 14., lørdag 15. og søndag 16. januar 2022

For udstillere

Velkommen som udstiller på CAMPING 2022!

Vi forventer i lighed med de seneste års campingmesser mellem 10.000 og 15.000 gæster fra hele Nordjylland, herfra kommer ca. 90%, men gæster fra andre egne af landet er også velkomne. Den seneste messe i 2022 blev besøgt af 12.978 personer (fredag 2.170, lørdag 5.653, søndag 4.455).

CAMPING 2022 er afgjort det mest økonomiske og mest effektive medie, hvis I vil skaffe jer nye kunder og emner og dyrke dem I kender. Her kan I se hinanden i øjnene og handle på stedet.

Vi bestræber os på, at messens udstillere repræsenterer et højt fagligt og professionelt niveau og at de således sammen kan skabe den unikke synergi som altid har kendetegnet campingmesserne.

Foruden primært mange kommercielle udstillere byder vi i lighed med tidligere års messer velkommen til en række non kommercielle udstillere - interesseorganisationer, foreninger, klubber, videncentre m.v. Udstillere som i den grad medvirker til at styrke synergi og tiltrækningskraft.